Simon Hjort

Jag arbetar som lektor på Didaktikcenter i Linköpings kommun. I mitt uppdrag ingår att handleda lärare och rektorer, föreläsa och ordna workshops för att stödja skolutveckling. På så vis bidrar jag till att utveckla undervisning, skapa strukturer för kollegialt lärande, stärka ledarskap samt fördjupa systematiskt kvalitetsarbete.

Utgångspunkt tas i ledande forskning för att sedan visa på tekniker, strategier och förhållningssätt som skapar engagemang samt fördjupar lärande. Min bok Effektiv undervisning, meningsfullt lärande rymmer över 100 användbara verktyg att testa i klassrummet.

I grunden är jag gymnasielärare och har haft möjlighet att förena undervisning i skolans värld med forskning vid Linköpings universitet. Jag har fackgranskat Utmanande undervisning i klassrummet som är skriven av James Nottingham. Han är ansvarig för John Hatties skolutvecklingsprogram Visible learning plus i Skandinavien. Jag är utbildad inom detta program samt i mentoring-coaching. Under flera års tid har jag arbetat med synligt lärande.

Att få möta engagerande personer som brinner för skolutveckling har betytt mycket för mig. Jag har föreläst för samtliga pedagoger i hela kommuner, för rektorer och för lärare på enskilda skolor, både i Sverige och utomlands. Jag anordnar utbildningsdagar, medverkar på konferenser samt föreläser i samarbete med universitet och högskolor. Att få ta del av undervisning i länder som Kanada, England och Finland har också varit värdefulla erfarenheter.

Jag är öppen för olika former av samarbeten så har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig!