Material

Här finner du en artikel som riktar sig direkt till pedagoger. Den introducerar ansträngningsnivåer, ett användbart verktyg att testa i undervisningen. Artikeln kan användas som en förberedelse inför föreläsningar och diskuteras med fördel tillsammans med kolleger.