Forskning

Min lic-avhandling utforskar hur lärare undervisar för att utveckla elevers kritiska tänkande. Den fokuserar på beslutsfattande i undervisningen, hur elevernas tänkande blir synligt och utmaningar som uppkommer i samband med detta. Jag är särskilt intresserad av undervisningsstrategier för att utveckla djupförståelse, undersökande förhållningssätt och analytiskt tänkande. Vill du läsa en kortare forskningsartikel om undervisning och kritiskt tänkande som jag skrivit finner du den här.