Böcker

I en tid där det personliga tyckandet ges större utrymme än det fördjupade tänkandet blir lärarens uppdrag viktigare än någonsin. Från tyckare till tänkare (Natur & Kultur, 2019) belyser hur effektiv undervisning kan bidra till att elever förstår på djupet, tänker kritiskt och löser problem. Över 100 strategier att testa i klassrummet presenteras. Ledande forskning varvas med fallbeskrivningar och konkreta undervisningsmodeller. Provläs gärna!Effektiv undervisning, meningsfullt lärande (Natur & Kultur, 2016) handlar om läraryrkets mest centrala frågor och utmaningar. Boken är skriven tillsammans med Ambjörn Furenhed. Den belyser typiska undervisningssituationer från skolvardagen utifrån ledande forskning och rymmer över 100 konkreta undervisningstips. Boken behandlar områden som ledarskap, engagemang, utmaning, stöd, återkoppling, bedömning, kollegialt lärande samt strategier för att lära elever att lära. I samband med föreläsningar erbjuds boken till rabatterat pris. Provläs gärna!