Bok

Effektiv undervisning, meningsfullt lärande (Natur & Kultur, 2016) handlar om läraryrkets mest centrala frågor och utmaningar. Boken är skriven tillsammans med Ambjörn Furenhed. Den belyser typiska undervisningssituationer från skolvardagen utifrån ledande forskning och rymmer över 100 konkreta undervisningstips. Boken behandlar områden som ledarskap, engagemang, utmaning, stöd, återkoppling, bedömning, kollegialt lärande samt strategier för att lära elever att lära. I samband med föreläsningar erbjuds boken till rabatterat pris. Provläs gärna!